Podupiremo HGSS Split ali…

2016-10-20-22-32-3615-

Reakcija na objavu g. Bebića na portalu dalmacijadanas.hr od 24.03.2017.

Koliko je HGSS Split neprofitna i ekološki nastrojena organizacija jako svjesna potrebe očuvanja zelenila na Turskoj kuli vidi se po zahtjevu da se zelena površina prenamjeni u građevinsku!? Pametnima dosta, a onima drugima ni Bog više ne može pomoći!

Poštovani gosp. Bebiću, obzirom da ste jako neugodno iznenađeni otporom GK Lovret koji je protiv bilo kakve daljnje „betonizacije“ Turske kule, moram vam postaviti pitanje..Kakve veze ima to je li objekt komercijalan ili nije? Hoćete reći da ako objekt nije komercijalan  može se graditi u javnom parku Z1 zelenoj  površini, a ako je komercijalan ne!? Može li po vama objekt biti obojan u zeleno pa da se može graditi u zoni Z1, a ako je neka druga boja objekta onda ga ne bi trebalo graditi!? Kakvi su  Vam ovo argumenti? Koga Vi ovakvim zamjenama teza uvjeravate? Možda sebe ili…!?

Ovdje se radi o tome da se u gradu koji godinama gubi zelene površine, prestane s tom nakaradnom praksom. Koliko god Vi mislili da ste važni, niste važniji od budućnosti naše, pa i Vaše, djece. Kada Vam to postane jasno, a nadamo se da hoće, tek tada ćete biti u stanju donositi racionalne odluke, a ne rješavati svoj problem na štetu ostalih stanovnika i budućnosti ovoga grada.

Kažete da ste neugodno iznenađeni izjavama čelnih ljudi GK Lovret, a čelni ljudi GK Lovret su zgroženi Vašim selektivnim dekodiranjem. Ništa Vi niste pojasnili izuzev jedne naškrabane skice koja gotovo ništa konačno ne definira. Ako pak uzmemo u obzir „Vašeg projektanta“ koji se proslavio s rješenjima na „Brodarici“, onda je više nego očito da taj projekt treba „Ustavom“ zabraniti!

Kažete da GK Lovret ima ispravnu viziju i da je podržavate u potpunosti!? Pa u čemu je onda Vaš problem? Ne budite licemjerni! U našem idejnom projektu nema zone D (društveno građevna), a vi hoćete upravo zonu D umjesto zone Z1? Što Vama znači podržavati nešto u potpunosti!?

Nadalje, tvrdite da je navedena lokacija idealna! Na osnovu čega?  Pokažite komparativnu analizu svih lokacija koje ste uzeli u obzir, te pokažite kriterije (jesu li među kriterijima: uništenje zelene površine s najvećim ponderom, projektant Rošin s malo manjim ponderom, itd…?) i pondere vezano za kriterije o podobnosti određenih lokacija. Vi ste uzeli samo Tursku kulu i po Vašoj percepciji ona je čak „idealna“ !?

A po našoj percepciji samo zato što se 6000 m² zelene površine  pretvara u građevinsku to je kulturocid. Ako tome dodamo dimenzije zgrade tlocrtne površine 2500 m² i visine 9 m te da je u zonu D uključen i jedinstveni prometni poligon za prometnu edukaciju djece ovoga grada i okolice, stvarno moraš biti „slijepac“ da ne vidiš da se tu ne radi ni o HGSS-u ni o izviđačima nego o građevinskom lobiju.

Na tu lokaciju dovesti više od 20 terenskih i intervencijskih vozila i za njih raditi garažu. O pristupnim putovima još nije bila riječ, ali vjerovatno će ići izvan „D“ zone opet na uštrb „Z“ površine.. Je li vam palo na pamet da na ŠKOLSKI poligon dolaze svakodnevno ŠKOLSKA i PREDŠKOLSKA djeca? Jedinu oazu bez vozila bi osim zgrade „popunili“ i vozilima. Ima još, ali o tome drugi put.

prije-poslije

GUP-om (ako se ovo što je rađeno smije tako i nazvati!?) je predviđena izgradnja 187000 m2 površine, a Vama treba  samo 1,3% i to baš 2500 m² zelenih površina!? Pa dajte, ne budimo djeca!?

Molimo Vas da nam žurno dostavite studiju o procjeni rizika kao i prometnu studiju kako bi mogli provjeriti te Vaše navode ( zbog čega nam do sada niste to predočili kao i projekt navedene zgrade?). Molimo Vas da nam objasnite kako to „mislite“ da ni kvadraturom ni izgledom nećete narušiti zonu Z1! Možda ste Vi mađioničari!?
I evo šlag na kraju. Vi HGSS i političke opcije  u Splitu  ste se unaprijed dogovorili  da to treba smjestiti na Turskoj kuli!? Pa ako imate i malo morala javno recite u čije ime i za čiji račun? Vi ste struka, Vi i političke opcije? Sada  je jasno zbog čega je ovoj projekt bio unaprijed osuđen na neprovediv i totalno promašen projekt. Vidite, mi nismo tako stručni kao Vi i političke opcije, pa smo tražili ocjenu struke (DAS – Društvo arhitekata Split)) koji su za pravo dali GK Lovret, a ne betonizaciji Turske kule. Nije Vam znači strano raditi Van zakonske procedure i dogovarati bez ostalih dionika u procesu!? Bravo! To Vam treba služiti na čast.

U neposrednoj blizini Turske kule na par stotina metara u krugu, planira se gradnja 70% svih m2 od famoznih 500 točkastih izmjena u gradu Splitu. Kod „Slobodne dalmacije“ Hanžekovićev toranj 8+ (preko 8 katova),  iza „Jokera“ novi toranj 8+ „Zeptera“, ispred južne tribine Splitovog igrališta, tik uz cestu dva „Žužulova“ tornja 8+ i 6 zgrada do 6 katova visine. Tu je i „nova Banovina“ na Trgu Hrvatske bratske zajednice, Stambeno poslovna zgrada u Lori od „Keruma“, „propali toranj“ uz „Spaladium Arenu“ i šlag na kraju (očito nestalo građevinskih površina) sjetili se da javni park prenamijene iz zelene površinu u građevinsku, kako bi otvorili put daljnjoj devastaciji parka.

Žao nam je što ste upali u klopku interesnih skupina koji očito ne dijele iste vrijednosti kao i Vi, koji su Vas gurnuli u medije kako bi što lakše ostvarili svoje namjere u „osvajanju Turske kule“, jer su mislili da će zbog statusa koji prati HGSS otpor biti minimalan ili nikakav.  Ni jednima  nije palo na pamet da se uvjetuje bilo komu od navedenih novih graditelja, da u izgradnji „tornjeva“ moraju određene prostore, površine ili parkirališna mjesta, dogovorno, u skladu sa zakonom dodijeliti HGSS-u, izviđačima (skautima), HAK-u …. Na „Brodarici“ se to vrhunski i maestralno uradilo.

Po nama mnogostruko Vam je bolja lokacija Dračevac. Nalazite se na izlazu iz grada a tamo se planira i garaža Prometa pa ćete moći imati osigurano kvalitetno održavanje Vaše vozne opreme.
Obzirom da su oba pala (GUP koji bi ozakonio gradnju i na Turskoj kuli i gradonačelnik koji vam je predložio tu lokaciju) dok ne pronađete adekvatnu lokaciju, predlažem da od 600 praznih prostora u gradu Splitu (samo u našem kotaru preko 1000 m2 praznog prostora) grad vam dodijeli jednu ili više prostorija na privremeno ili trajno korištenje do konačnog rješenja vašeg problema s napomenom da svakako isključite zone Z1! Na žalost, ne možemo prihvatiti Vašu riječ jer ako se služite gore navedenim  „argumentima“ više je nego očito da prodajete svoj „obraz“. Nije da Vi ne možete vidjeti rješenje, Vi  zapravo ne vidite problem!

Nadam se da ste shvatili da vas je „Grad“ uvukao u situaciju koji niste zaslužili, a GK Lovret je spreman pomoći u realizaciji vaših potreba, samo bez smanjenja i uništavanja zelenih površina.

 

Zamjenik predsjednika vijeća
GK Lovret
Siniša Jonjić, dipl.ing.